Nyitó oldal :: Process-tech.hu

Úvod

Víta Vás spoločnosť  Process-Tech Kft.!

Našu firmu sme založili s cieľom, aby sme podporili prácu firiem, ktoré sa zaoberajú rôznou výrobou. Podľa stálych spätných informácií sa snažíme našu činnosť prispôsobiť k tomuto cieľu. Stály rast v pôsobení firmy dokazuje, že sme na správnej ceste. Počet našich zákazníkov rastie hlavne vďaka odporúčaniam, pričom od stálych zákazníkov dostávame komplexnejšie práce. Kľúč k budúcnosti je maximálna obsluha zákazníkov s riešeniami, ktoré sú pre nich najvhodnejšie. Zloženie našich aktivít sme vybrali podľa stále vznikajúcich potrieb zákazníkov a preto možno povedať, že od realizácie komplexných služieb až po čiastkových úkonov partneri mali by si zapamätať iba jedno: Process-Tech Kft.

  Szántó Tamás

 

výkonný riaditeľ

suchen

Naši partneri

 

BINARTECH - Folyamatirányítás, rendszerintegráció
 
  
 
www.process-tech.hu - 2010 - All rights reserved